Vĩnh Long

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Xuân Hồng Khóm 1, chợ Long Hồ, -, Long Hồ Vĩnh Long 0703.850257
2 Đức Thọ Sanh 57, Đường 1/5, phường 1, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 0703.822812
3 Khải Hoàn 79, Đường 1/5, phường 1, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 0702.250263
4 Khải Hoàn 2 5, Lưu Văn Liệt, phường 2, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 0706250283
giamcaneva