Trà Vinh

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thuốc Bắc Thái Sơn Ký Số 24, Chợ Cầu Ngang, Minh Thuận A, Huyện Cầu Ngang Trà Vinh 02946511772
2 Huệ Quần 119, Lê Lợi, P3, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 0949218998
3 Vĩnh Minh 5, Khóm 1, P1, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh 02943832520
giamcaneva