TP. Đà Nẵng

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Minh Hiền 547, Núi Thành, Hải Châu, Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng 0982767070
2 Nt Tân Dung Phong 400, Tôn Đức Thắng, A, Quận Liên Chiểu TP. Đà Nẵng 0905558858
3 Nt Dapharco 176 200, Quang Trung, A, Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng 0982049089
giamcaneva