Tiền Giang

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Qt 38 An thạnh thủy, Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo Tiền Giang 01992283424
2 Mai Linh 118, Ấp Bắc, P.4, Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang 0948871444
3 Kim Phụng 220, Đinh Bộ Lĩnh, P.2, Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang 0733873746
4 Hạnh Hoà Đường 27, Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang 0733875246
giamcaneva