Thanh Trì

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Hùng Hậu 72 Triều Khúc Thanh Trì
giamcaneva