Tân Phú

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hoa Sơn 77, Gò Dầu, F. Tân Quý, Tân Phú Tân Phú 0913655007
2 Hương Giang 36, Nguyễn Súy, F. Tân Quý, Tân Phú Tân Phú 0977400025
3 Công Tâm 43, Lê Niệm, F.hòa Thạnh, Tân Phú Tân Phú 0907950909
4 Minh Anh 221, Tân Quý, Tân Quý, Tân Phú Tân Phú 0937878556
5 Toàn Tâm 9 72, Huỳnh Thiện Lộc, Hòa Thạnh, Tân Phú Tân Phú 0972422989
giamcaneva