Tân Bình

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hồng Nhật 155, Bạch Đằng, F.2, Tân Bình Tân Bình 0938977626
2 Số 41 1, Ni Sư Huỳnh Liên, -, Tân Bình Tân Bình 0983620218
3 Lan Anh 354, Phạm Văn Bạch, P 15, Tân Bình Tân Bình 0982119277
4 Kim Dung 62A, Nhất Chi Mai, 13, Tân Bình Tân Bình 0932773786
giamcaneva