Sóc Sơn

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Tân Lan Kiot 1 Đường Núi Đôi Sóc Sơn
2 Qt số 1 Thúy Hòa số 1, tổ 1, Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn Sóc Sơn 0983109692
giamcaneva