Quảng Ngãi

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Minh Tâm Thị trấn Sơn Tịnh, -đối Diện Công An Sơn Tịnh, Trương Quan Trọng, Sơn Tịnh Quảng Ngãi 0973844924
2 Thành Tâm 0, Xuống Biển Ngay Gần Chổ Chợ Tịnh Khê, Xã Tịnh Khê, Sơn Tịnh Quảng Ngãi 01685176593
3 Thịnh Phát 297, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0553822194
giamcaneva