Quận 9

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Công Hiển 259, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, 9 Quận 9 0907.162.330
2 Phúc Đan 32, Trần Hưng Đạo, Hiệp Phú, 9 Quận 9 0121. 742.7791
3 Số 77 91, 18, Phước Bình, 9 Quận 9 0837314668
4 Thanh Long 377, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, 9 Quận 9 01798040425
giamcaneva