Quận 8

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Số 65 92, Dương Bá Trạc, P2, 8 Quận 8 0937. 786. 779
2 Yến Nhi 170, Âu Dương Lân, Phường 3, 8 Quận 8 0912976508
giamcaneva