Quận 6

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Á Châu 67A, Hậu Giang, P5, Quận 6 Quận 6 0908 213 688
2 Á Châu 168A, Minh Phụng, 6, 6 Quận 6 0908213688
giamcaneva