Quận 5

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thăng Long 67, Thuận Kiều, P.15, 5 Quận 5 0948146060
2 Nhung Thành 87, Nguyễn Văn Đừng, P6 , 5 Quận 5 0938561555
3 Mỹ Anh 37, Thuận Kiều, Phường 12, 5 Quận 5 0839550886
giamcaneva