Quận 3

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Đại Phúc 152, Trần Quốc Thảo, , 3 Quận 3 0839315807
2 Hồng Ngọc 1(trần Quang Diệu) 87, Trần Quang Diệu, 14, 3 Quận 3 0919566388
giamcaneva