Quận 2

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Trường Thành 58, Trần Não, Bình An, 2 Quận 2 0909.147.616
giamcaneva