Quận 1

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Tân Tế Dân 20, Cô Giang, P Cầu Ông Lãnh , Quận 1 Quận 1 0838369910
2 Ht Số 20 – Chị Vân 190e, Trần Quang Khải, Tân Định, 1 Quận 1 0908131988
3 Số 7 50, Phan Bội Châu, Bến Thành, 1 Quận 1 0914163394
giamcaneva