Phú Xuyên

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Hoàng Minh Cường Tiểu khu Mỹ lâm, TT Phú Xuyên Phú Xuyên
giamcaneva