Nam Từ Liêm

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nt Đức Nam 102 Nguyễn Đổng Chi, Nam Từ Liêm Nam Từ Liêm
2 QT số 4 số 501, TDP Tháp,Đại Mỗ, Nam Từ Liêm Nam Từ Liêm 0438393896
3 NT Hà Quang Số 27 Đình Thôn, Mỹ Đình I Nam Từ Liêm
4 NT Hà Thành 18 Tổ dân phố Hạnh, Tây Mỗ Nam Từ Liêm
giamcaneva