Lâm Đồng

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Kim Thái 33, Quang Trung, 9, Thành Phố Đà Lạt Lâm Đồng 0633585859
2 Tế Dân 125, Phan Bội Châu, 1, Thị Xã Bảo Lộc Lâm Đồng 0948175555
giamcaneva