Kiên Giang

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Bích Thảo 236, Mạc Cửu, -, Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 02973860919
2 Phúc Khang 0, Phan Chu Trinh, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 0984022330
3 Giang Nam 14A, Trần Phú, -, Kiên Giang 02973867624
giamcaneva