Khánh Hoà

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Khang An 1 176A, Thống Nhất, Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0903507035
2 Lan Chi Lô 50, đường số 2, kho cảng bình tân, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0903553439
3 Phương Trang 30, Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0905369349
giamcaneva