Đồng Tháp

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Ngọc Mai 58, tỉnh lộ 54, Cái Tàu Hạ, Châu Thành Đồng Tháp 0673.840966
2 Minh Phúc 258, Trần Hưng Đạo, 1, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 0673.862146
3 Trần Hào 117, Nguyễn Huệ, 2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 0673861448
giamcaneva