Đống Đa

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Trường Giang 01 88 Pháo Đài Láng Đống Đa 0976788041
2 NT Trung Thành 351 Đê La Thành Đống Đa 02438514822
3 NT Đức Hà 90 Nguyễn Chí Thanh Đống Đa 0432595471
giamcaneva