Đan Phượng

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Tuấn Hằng Cụm 3 Liên Hà Đan Phượng
2 QT Đỗ Thị Thu Cổng làng Vĩnh Kỳ, Tân Hội Đan Phượng
3 Nguyễn Thị Cúc Xóm Mới, Thọ Xuân Đan Phượng
4 QT Lan Phương 51 Phố Phùng Hưng, TT Phùng Đan Phượng
giamcaneva