Cà Mau

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Qt Xuân Tiến KHÓM 1, Chợ Lớn, Sông Đốc, Trần Văn Thời Cà Mau 07803891199
2 Minh Tinh Đường 20c, Trưng Nhị, P.2, Cà Mau 0907 864709
giamcaneva