Bình Tân

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hiền Mai 458, Kinh Dương Vương, F. An Lạc, Bình Tân Bình Tân 0904733780
2 Hoàng Huy 356, Tên Lửa, Bình Trị Đông, Bình Tân Bình Tân 0837622072
giamcaneva