Bình Dương

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hoàng Liêm 248, Đường Yersin, Phường Hiệp Thành, Thị Xã Thủ Dầu Một Bình Dương 01293822971
2 Thiên Thọ Đường 88, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Phú Cường, Thị Xã Thủ Dầu Một Bình Dương 0909203336
3 Bá Lộc 183, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Phú Cường, Thị Xã Thủ Dầu Một Bình Dương 0908198267
4 Xuân Trang 92, Đường Văn Công Khai, Phường Phú Cường, Thị Xã Thủ Dầu Một Bình Dương 06503826105
5 Bá Hải 30/2, Bình Quới, Bình Chuẩn Thuận An, Huyện Thuận An Bình Dương 0902544169
6 Minh Phương 134, Thu Khoa Huan, Binh Chuẩn, Huyện Thuận An Bình Dương 0979145187
7 Hồng Hạnh 235, Phú Lợi, Phú Lợi, Thị Xã Thủ Dầu Một Bình Dương 0979344269
giamcaneva